خانه / ۱۳۹۸ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۸

نکات بهداشتی سفر که باید رعایت کنید!

مسافرت، به علت استراحت کم، خراش راه، تغییر شرایط شیره و هوایی و تهیه آب و مخارج غذایی از منابع متلون در كشورها و روستاهای مختلف معبر سفر، کاهش مقاومت بدن را به همراه دارد قدس دوباره یافتن و گم كردن طرفی مسافر بیش از سایر مواقع درب معرض بیماریها …

توضیحات بیشتر »